5 czerwca 2020

Komunikat – Wypoczynek LATO 2020 – wytyczne GIS, MZ i MEN

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, zaleca się wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży, które zawierają informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Wytyczne powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wypoczynek w czasie ferii letnich.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN www.gov.pl oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce Rodzice i uczniowie – Wypoczynek.