10 czerwca 2020

100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą

100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac związanych z Bitwą Warszawską 1920 r.

Prace konkursowe w kategoriach do wyboru: plastyczna, graficzno-literacka lub dydaktyczna wraz z kartą zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2020 r. na adres Współorganizatora (lub dostarczyć osobiście):

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
z dopiskiem:
KONKURS
pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

Ogłoszenie wyników Konkursu przez Komisję konkursową nastąpi do 14 sierpnia bieżącego roku na stronie internetowej MON: www.wojsko-polskie.pl

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia konkursowego: www.gov.pl

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-06-10, rozmiar: 4 MB