2 lipca 2020

KOMUNIKAT – WYPOCZYNEK LATO 2020 – Zalecenia GIS dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Proszę o zapoznanie się z zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie: sk.gis.gov.pl/index.php/informacje

Załączniki