4 sierpnia 2020

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.