6 sierpnia 2020

Komunikat – 20 października Dniem Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w Polsce 20 października Dniem Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym.

Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Dlatego też głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 r. jest Drzewo w krajobrazie. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcje, a przez swoją biologiczną różnorodność są obecne w większości typów krajobrazów.

W ramach działań związanych z Dniem Krajobrazu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych. Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii; procesów, które wpływają na jego kształt; funkcji, jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. Podejmowane działania mają popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazywać jak drzewa przyczyniają się do bogactwa krajobrazowego i kulturowego Polski.

Hasłem przewodnim tegorocznych działań i podejmowanych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu jest cytat zaczerpnięty z twórczości Leopolda Staffa: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa !” .

Informacje na temat organizowanych wydarzeń będą promowane na stronie internetowej poświęconej Dniu Krajobrazu www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu2020.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca również do przekazywania wszelkich informacji na temat planowanych przez Państwa wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej urzędu.