19 sierpnia 2020

Zaproszenie dla szkół kształcących w zawodach do udziału w ogólnopolskim pilotażu nowej wersji narzędzia SELFIE w kontekście uczenia się w miejscu pracy (WBL–Work-Based Learning)

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół kształcących w zawodach,

Na zlecenie Komisji Europejskiej, Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EfVET) w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” jako koordynatorem krajowym rozpoczyna ogólnopolski pilotaż nowej wersji narzędzia SELFIE WBL skierowanego do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz pracodawców. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie wrzesień 2020 – styczeń 2021 r.

SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych, ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies) jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów w celu osiągania lepszych wyników edukacyjnych. Składa się ono z serii pytań zachęcających do refleksji, skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół poświęconych technologiom cyfrowym wykorzystywanym przez szkoły.

W chwili obecnej Fundacja OIC Poland w Lublinie rozpoczyna ogólnopolski pilotaż nowej wersji narzędzia SELFIE w kontekście uczenia się w miejscu pracy (WBL–Work-Based Learning). Testowanie narzędzia rozpocznie się już w październiku br. Pilotaż będzie prowadzony jednocześnie we Francji, w Niemczech, na Węgrzech i w Polsce. Jest to niepowtarzalna okazja dla szkół, aby włączyć się w inicjatywę Komisji Europejskiej. Do udziału w pilotażu SELFIE WBL zapraszamy: szkoły branżowe I i II stopnia, technika, szkoły policealne oraz pracodawców współpracujących ze szkołami kształcenia i szkolenia zawodowego z całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat pilotażu oraz kontakt i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: www.oic.lublin.pl