28 sierpnia 2020

„Lekcja: Enter” – bezpłatne szkolenia

Projekt jest finansowany ze środków UE. Realizowany jest przez wyłonionego w konkursie operatora – Fundacja Orange oraz jej partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoInstytut Spraw Publicznych. Szkolenia w ramach projektu „Lekcja: Enter” realizowane są przez wyłonionych grantobiorców (Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST).

„Lekcja: Enter” jest elementem całościowej strategii działań, prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem jest przekazanie nauczycielom narzędzi cyfrowych wspomagających aktywne metody nauczania.

 

 

Załącznik: Broszura