14 września 2020

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli wiedzy o ochronie danych osobowych.

Działania programu są realizowane w dwóch etapach:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której UODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym;
  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Szczegółowe informacje o programie: uodo.gov.pl