18 września 2020

Szkoła z klimatem – konkurs dla szkół ponadpodstawowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła z klimatem”. Jest on elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły
i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 lutego 2021 r. za pomocą elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Dla najlepszej szkoły przewidziano nagrodę w wysokości 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów!