22 października 2020

Zaproszenie nauczycieli do projektu Europeana DSI-4 rok 3

Dołączenie do projektu Europeana DSI-4 w roku szkolnym 2020-2021 wymaga zaangażowania 8 nauczycieli z Polski (szkół ponadpodstawowych lub podstawowych), którzy zajmują się różnymi dyscyplinami i tematami programowymi. Obowiązkiem ww. nauczycieli będzie:

 

– opracowanie jednego (nowego) scenariusza nauczania opartego na uzgodnionym temacie (z wykorzystaniem treści Europeany), lub

– napisanie historii wdrożenia własnego lub innego scenariusza uczenia się (na podstawie doświadczeń) na blogu Teaching with Europeana, lub

– skomentowanie historii wdrażania i scenariuszy uczenia się innych współpracowników w oparciu o własne doświadczenia.

 

 

Nauczyciele zgłaszający się do ww. grupy użytkowników Europeana DSI proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 25 października 2020 r.: https://www.surveymonkey.com/r/LKWFQ8P

 

 

Więcej informacji: https://teachwitheuropeana.eun.org/updates/call-for-europeana-education-user-group-teachers-2020-2021/