5 listopada 2020

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki – edycja 2021 pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszają do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „ I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena oraz wartości moralnych w niej zawartych,
  • poszerzenie wiedzy na temat tradycji kultury regionu,
  • kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
  • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
  • rozwijanie uzdolnień literackich
  • propagowanie czytelnictwa.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywcy Krainy Baśni” a nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora.

Termin nadsyłania prac: 5 stycznia 2021 r.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Radomia.

Więcej informacji na stronie: www.psp2.radom.pl