23 listopada 2020

Wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo,

przypominamy o trwającym III naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Celem jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej dla wzmocnienia kompetencji kluczowych.

Wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako instytucja zarządzająca projektem, podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do ww. projektu. Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59). Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na temat założeń projektu znajdują się na stronie internetowej: power.frse.org.pl

FRSE serdecznie zaprasza do udziału w projekcie.