24 listopada 2020

Ankiety na temat edukacji muzycznej w szkołach podstawowych

Informujemy, że w okresie listopad – grudzień 2020 r. odbywają się organizowane przez ośrodki akademickie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy anonimowe ogólnopolskie badania sondażowe skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki uczących w klasach 4-7.

W celu przeprowadzenia ww. badań wyodrębniono dwa niezależne linki kwestionariuszy ankiety online skierowanej do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki w klasach 4-7:

  1. Wczesna edukacja muzyczna w czasach pandemii Covid 19
    Link do badania 1. (wczesna edukacja muzyczna, klasy 1-3)
    http://www.ebadania.pl/83ab79bfd62166c1
  1. Muzyka w szkole podstawowej w czasach pandemii COVID19
    Link do badania 2. (muzyka, klasy 4-7)
    http://www.ebadania.pl/22c5992cabddd88e

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Linki do badań są aktywne do 31 grudnia
2020 r.