26 listopada 2020

Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą – V edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą organizowany jest przez Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe oraz Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu we współpracy z innymi instytucjami. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Szwecji i Litwy. Zwycięzcy otrzymują indeksy wyższych uczelni.

Celem konkursu jest:

  • zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-litewsko-szwedzkich,
  • kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii Wazów,
  • rozwijanie wśród uczniów zasad tolerancji,
  • budowanie świadomości związków i wzajemnego przenikania kultur,
  • rozwijanie pasji badawczych uczniów,
  • zbieranie i analizowanie źródeł historycznych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna. Tematy prac, regulamin oraz karta uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: www.zamekgolub.pl

Prace konkursowe należy przesyłać do 26.03.2021 roku, uroczysta Gala Finałowa zaplanowana jest na 23 kwietnia 2021 roku.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie.