10 grudnia 2020

Kurs dla nauczycieli pn. Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom

Organizatorem kursu w ramach programu Scientix jest European Schoolnet – organizacja łączącą ministerstwa edukacji.

NBS to rozwiązania inspirowane naturą i wspierające naturę, które są opłacalne, a jednocześnie przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

W ramach „Exploring Nature‑Based Solutions in Your Classroom” uczestnicy:

– dowiedzą się, czym są rozwiązania oparte na naturze (NBS),

– zapoznają się z różnymi zasobami, narzędziami i strategiami integracji NBS ze społecznością szkolną,

– uzyskają dostęp do scenariuszy lekcji NBS stworzonych przez 15 nauczycieli z 7 różnych krajów i 2 szkoły europejskie,

– przeanalizują swoją praktyką zawodową,

– będą współpracować z nauczycielami z całej Europy,

– stworzą scenariusz nauczania NBS i zapoznają się z pracami innych uczestników kursu.

Scenariusze lekcji planowane do wykorzystania w ramach kursu rozwijają u uczniów umiejętności: krytycznego myślenia, współpracy i uczenia się opartego na projektach. Scenariusze te można łatwo dostosować do wszystkich przedmiotów. Zawierają one sugestie dotyczące wdrożenia online.

Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 11 stycznia 2021 r. – 17 lutego 2021 r.

Rejestracja możliwa jest poprzez stronę internetową projektu: www.europeanschoolnetacademy.eu

Więcej informacji o projekcie: www.scientix.eu