11 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Celem konkursu jest m.in. pobudzanie oraz rozwijanie wśród nauczycieli, uczniów i studentów zainteresowań i pasji, które skupiają się wokół tworzenia edukacyjnych gier komputerowych związanych z różnymi przedmiotami (np. historia, chemia, fizyka, biologia, geografia, matematyka, przedsiębiorczość itp.).

Przewidziano dwie kategorie:

I. Scenariusz (w postaci zbioru ekranów, algorytmu lub opisu gry) lub
II. Gry (w postaci demo, prototypu lub pełnej gry).

Konkurs GEEK wymaga pracy zespołowej w drużynach od 2 do 5 uczniów w wieku od 10 lat oraz 2 nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel informatyki) i obejmuje:

2 etapy:

  • lokalny (wojewódzki)
  • ogólnopolski (centralny)

3 poziomy:

  • podstawowy (szkoły podstawowe)
  • średni (szkoły ponadpodstawowe)
  • wyższy (uczelnie – pierwszy rok)

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przewidziano wartościowe nagrody.

Konkurs jest pod honorowym patronatem MEN.

Informacje na temat konkursu oraz formularz rejestracyjny: mlodzi.pti.org.pl