16 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs – „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Jana Żaryna, zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

Jest to pierwszy tego typu konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, którego celem jest m.in.: przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, Jego niezwykłym życiem oraz godną naśladowania postawą.

Wszechstronna postać Ignacego Jana Paderewskiego, jako niekwestionowanego autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego i patriotycznego sprawia, że konkurs obejmuje wiele dziedzin osadzonych w obszarach aktywnej działalności tego wielkiego Polaka i niewątpliwie niesie ze sobą istotne aspekty dydaktyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje siedem tematów:

1) Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz
2) Ignacy Jan Paderewski – kompozytor
3) Ignacy Jan Paderewski – polityk, mąż stanu i filantrop
4) Ignacy Jan Paderewski – tournée i podróże
5) Ignacy Jan Paderewski – ikona i mecenas sztuki i architektury
6) Ignacy Jan Paderewski – inspiracja dla twórców
7) Ignacy Jan Paderewski – patronem (odznaczenia, nagrody, tytuły)

Termin zgłoszeń do 20 stycznia 2021 r. Pula nagród wynosi 25 000 zł. Nagrody przewidziane są również dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu: wre.ko.poznan.pl/paderewski/