30 grudnia 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie literackim organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie

Wojewódzki Konkurs Literacki

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie literackim na wiersz o tematyce związanej z myślą pochodzącą ze spuścizny literackiej Cypriana Kamila Norwida:

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… (cyt. z wiersza: Do Bronisława Z.)

Termin przesłania prac upływa 22 lutego 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.wmbp.olsztyn.pl