4 stycznia 2021

Plany szkoleń dla nauczycieli w ośrodkach doskonalenia nauczycieli dotyczące zmian w wymaganiach egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół oraz Nauczyciele,

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz maturalnym, organizowanych przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej publikujemy plany szkoleń w poszczególnych placówkach doskonalenia nauczycieli ze szczegółowymi informacjami z tego zakresu.

Załączniki