7 stycznia 2021

By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać…

By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać…

Ogólnopolska kampania społeczna

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organów prowadzących szkoły,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Nauczyciele,
Rodzice

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 pod hasłem: „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona osób, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii zostały przygotowane, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych klas I-III i IV-VIII.

W związku z tym, że podane linki do animowanej formy filmowej są dostępne tylko czasowo, należy zwrócić się do agencji reklamowej poprzez e-mail: nfujarczuk@radna.pl w celu wygenerowania aktualnych linków do pobrania.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III: we.tl/t-1VairEz4Na

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII: we.tl/t-p2EQhJjmuF

Powyższe linki będą aktywne do 9 stycznia 2021 r.