8 stycznia 2021

Zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Opowiedz mi o życiu w PRL-u, czyli codzienność minionej epoki”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie pt. „Opowiedz mi o życiu w PRL-u, czyli codzienność minionej epoki”.

Zadaniem uczestników konkursu jest zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków historii dot. życia codziennego ludności mieszkającej na obszarze współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie Polski „ludowej” 1944-1989.

Prace pisemne, multimedialne bądź fotograficzne należy przesłać do 31 marca 2021 r. na adres:
IPN-KŚZpNP Delegatura w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn; z dopiskiem „Opowiedz mi o życiu w PRL-u”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem: Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przez Warmińsko-Mazurski Region NSZZ „Solidarność”.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: bialystok.ipn.gov.pl