4 lutego 2021

Niepodlegające ustawie

2020

II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2020 roku

Ogłoszenie o powierzeniu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o wsparciu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży