15 lutego 2021

„Program dla szkół” – zakres zmian dotyczący prawidłowej realizacji w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Ze względu na stan nadzwyczajny, szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, to jedno z priorytetowych zadań szkoły w okresie epidemii COVID-19.

Minister Edukacji i Nauki zwraca uwagę na ważną rolę pedagogów, którzy ze względu na czas nauki i zabawy przy komputerze czy tablecie/telefonie, powinni inspirować uczniów i ich rodziców do stosowania w codziennych czynnościach profilaktyki zdrowia.

Powyższej idei służą działania realizowane w ramach „Programu dla szkół”. Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielił wsparcia w przebiegu Programu, którego celem jest m.in. promocja wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Możliwości odbierania produktów w ramach „Programu dla szkół” przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczących się zdalnie znajdują się w Warunkach udziału na ww. stronie internetowej.

W załączeniu informacja Sekretarza Stanu MEiN Pani Marzeny Machałek dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Załączniki