15 lutego 2021

„Zdalna edukacja z eTwinning” – zaproszenie na regionalną konferencję online

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning wraz z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu zapraszają nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, na bezpłatną konferencję online pt. „Zdalna edukacja z eTwinning”, w dniu 13 marca 2021 r. (sobota) w godz. 9:30 – 13:00.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realizowania zajęć dydaktycznych w formule online/formule hybrydowej z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi TIK.

Podczas sesji plenarnej pracownicy FRSE zaprezentują w jaki sposób program eTwinning wspiera społeczność szkolną w trakcie edukacji zdalnej, przedstawią podstawowe zasady dotyczące realizacji zajęć online/ zajęć hybrydowych z uczniami zaprezentowane przez eksperta z Katalyst Education oraz poruszą ważny aspekt relacji uczeń-nauczyciel. Dzięki ekspertom z Fundacji Instytut Pozytywnej Edukacji pokazane zostanie kilka sposobów na budowanie pozytywnej relacji online z wychowankami.

W części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech praktycznych warsztatów, podczas którego omówione i zaprezentowane zostaną dobre praktyki i narzędzia TIK ściśle powiązane z jednym z poniższych zagadnień:

  • Jakie aplikacje i programy wspomagają zdalną edukację i realizację międzynarodowych projektów online?
  • Jak w kreatywny sposób wykorzystać przestrzeń projektową Twin Space do współpracy online pomiędzy szkołami ?
  • Jak z sukcesem zrealizować proces dydaktyczny w formule online bazując na wybranych, ogólnodostępnych narzędziach TIK?

Szczegółowy opis sesji konferencyjnych oraz warunków uczestnictwa w wydarzeniu znajdą się na stronie konferencji: konferencje.frse.org.pl

Formularz zgłoszeniowy jest aktywny do 7 marca 2021 r. – liczba miejsc ograniczona.

Link do formularza: bit.ly/konf-war-maz

Uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.