17 lutego 2021

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na bezpłatne szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Szkolenia zostaną zrealizowane w terminie 22 lutego-22 marca 2021.

Szkolenia prowadzone będą w formule e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle, gdzie zamieszczone zostaną materiały szkoleniowe na temat wdrażanych zmian.

Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów:

egzamin maturalny:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • wiedza o społeczeństwie

egzamin ósmoklasisty:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • matematyka

Tematyka szkoleń:

 • wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu,
 • analiza porównawcza,
 • wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Zapisy na szkolenia:

szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6225

szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin