31 marca 2021

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy

Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny XXVI edycji Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” ogłosił na swojej stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych do etapu III Konkursu oraz określił nowe zasady organizacji III wojewódzkiego etapu, w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną, w następujący sposób:

 1. Termin przeprowadzenia Konkursu: 14 kwietnia 2021 r. godz. 11.00, czas – 90 minut, miejsce – sale w szkołach uczestników.
 2. Nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu wojewódzkiego sprawuje dyrektor szkoły, powiadomienie uczniów – nauczyciel przygotowujący do Konkursu.
 3. Etap wojewódzki należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, jak dla etapu szkolnego oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Komunikacie.
 4. Arkusz zadań i karta kodowa dla uczestników zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu i będą dostępne 14 kwietnia 2021 o godz. 9.30.
 5. Dyrektor szkoły pobiera zadania po uprzednim zalogowaniu się. Loginy i hasła pozostają takie same, jak w przypadku poprzednich etapów.
 6. Konkurs należy przeprowadzić w wydzielonej sali w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych .
 7. Prace uczestników będą kodowane w celu zapewnienia ich anonimowości.
 8. Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do III etapu.
 9. Po przeprowadzeniu etapu wojewódzkiego, szkoły niezwłocznie przesyłają rozwiązania na adres:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, z dopiskiem „Losy żołnierza…”
 10. Prace konkursowe sprawdza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 11. Wojewódzki koordynator konkursu wpisuje wyniki uczestników na stronie internetowej Konkursu do 28 kwietnia 2021 r.
 12. Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie z § 9 Regulaminu od dnia zamieszczenia wyników na stronie internetowej Konkursu.
 13. Wszystkie informacje dotyczące przeprowadzenia III etapu Konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.losyzolnierza.pl