22 listopada 2021

Komunikat dotyczący uroczystości wręczenia Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Uprzejmie informujemy, że uroczystość wręczenia Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
w ramach konkursów: „Szkoła Przyjazna Środowisku”, „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Wierna Dziedzictwu” odbędzie się 6 grudnia 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej
nr 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz ograniczoną liczbę miejsc prosimy dyrektorów szkół
i przedszkoli o przybycie na uroczystość bez osób towarzyszących.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Prosimy o przybycie nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do 3 grudnia 2021 r. pocztą elektroniczną lub telefonicznie: