strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Konkurs plastyczny pt. "Morski Świat Przyszłości"

2014-02-20

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs plastyczny pt. "Morski Świat Przyszłości", którego celem jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie ich kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a także podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem "Konkurs Plastyczny - DTM V", w terminie do 11 kwietnia 2014 r. na adres Organizatora: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Uczestnik może przesłać jedną, podpisaną imiennie pracę, do której należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie organizatora: www.mir.gov.pl

 

 

 

Sporządziła: Wiesława Szafrańska – Bortkiewicz

tel. 89 / 523-25-33

e-mail: wbortkiewicz@ko.olsztyn.pl

 

Opublikował: Krzysztof Salwowski

tel. 89 / 523-24-69

e-mail: ksalwowski@ko.olsztyn.pl

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa