strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Rok 2014 / 2015 nowa formuła sprawdzianu i egzaminu maturalnego

2013-12-16

Szanowni Państwo,

 

od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej oraz egzamin maturalny będą przeprowadzane w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.Większy niż dotychczasnacisk będzie położony na sprawdzaniepoziomu opanowania przez uczniów i absolwentów umiejętności złożonych, takich jak np. rozwiązywanie problemów, korzystanie z wiedzy, wnioskowanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprawdzianu i egzaminu maturalnego od 2015 r. można znaleźć w informatorach, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (sprawdzian: http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian; egzamin maturalny: http://cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. W tych publikacjach– obok zwięzłego opisu regulacji prawnych – przedstawione zostały przede wszystkim przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminie maturalnym, wraz z rozwiązaniami.

 

Ponadto, aby umożliwić Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego przed ich pierwszą edycją w 2015 r., Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała:

·         przykładowe zestawy zadań do części pierwszej http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/99-sprawdzian-2015/253-czesc-1-jezyk-polski-i-matematyka i drugiej http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/99-sprawdzian-2015/254-czesc-2-jezyk-obcy-nowozytny sprawdzianu oraz

·         przykładowe zestawy zadań z wszystkich przedmiotów, jakie obejmuje egzamin maturalny http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/101-sprawdzian-2015-matura-2015-przkladowe-zestawy-zadan/251-matura-2015-przykladowe-zestawy-zadan .

 

Przygotowane zostały zestawy:

·         standardowe, w tym w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym

oraz

·         dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz – w przypadku sprawdzianu – upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

 

Każdy zestaw zadań obejmuje poniższy pakiet materiałów:

a.       arkusz dla ucznia wraz z rozwiązaniami zadań, w tym przykładowymi (wzorcowymi) realizacjami zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi

b.       szczegółowy schemat punktowania

c.        informacje o wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej sprawdzanych w każdym zadaniu.

 

W przypadku zestawów zadań z języków obcych nowożytnych pakiet obejmuje również:

d.       transkrypcję nagrań do zadań na rozumienie ze słuchu

e.        pliki dźwiękowe w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu.

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z udostępnionymi materiałami:

·         Nauczycieli – do wykorzystania ich w pracy z Uczniami na lekcji

·         Uczniów – do podjęcia próby samodzielnego rozwiązania zadań w domu (dzięki udostępnionym rozwiązaniom będziecie mogli sami sprawdzić własne umiejętności)

·         Rodziców – do zapoznania się z przykładowymi zadaniami i wymaganiami egzaminacyjnymi.

 

Jestem przekonany, że informatory oraz przykładowe zestawy zadań pozwolą Państwu dogłębnie zapoznać się z nową formułą sprawdzianu i egzaminu maturalnego.

 

 

dr Marcin Smolik

p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Opubikował: Karol Krupa
tel. 89 / 523-26-14
e-mail: kkrupa@ko.olsztyn.pl

 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa