strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Procedura „Niebieska Karta”

2014-01-22

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa warmińsko – mazurskiego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz przepisami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245), szkoła ma obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeżeli zaistniało podejrzenie stosowania przemocy domowej.

W kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej leży obowiązek zbierania danych statystycznych dotyczących wszczęcia procedury „Niebieska Karta”.

Z prawnych względów, w systemie SIO nie ma możliwości gromadzenia danych dotyczących liczby zakładanych przez przedstawicieli oświaty „Niebieskich Kart”.


W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów szkół, w których wszczęto procedurę "Niebieskiej Karty" o wypełnienie ankiety do dnia 15 lutego 2014 r.

 

Z poważaniem
Marek Szter
Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty


Opublikował: Krzysztof Salwowski

tel. 89 / 523-24-69

e-mail: ksalwowski@ko.olsztyn.pl

 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa