strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Szkolenia dla dyrektorów z zakresu ewaluacji zewnętrznej

2013-10-02

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy

gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

w województwie warmińsko-mazurskim

 

 

Uprzejmie informuję, iż planowane jest kolejne szkolenie z zakresu ewaluacji zewnętrznej (przewidywane terminy XIV cyklu szkoleniowego: 13-16.11.2013, 11-14.12.2013, 5-8.02. 2014, 26-29.03.2014, 8-9.05.2014) realizowane w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w  Krakowie i Erą Ewaluacji.

 

Na szkolenie zapraszam tych Dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą wziąć udział w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”. Udział Dyrektora w projekcie jest dobrowolny i łączy się z podjęciem przez kandydata zobowiązań związanych z realizacją projektu. Osoby zgłaszające się na szkolenie proszone są o złożenie listu motywacyjnego, w którym zadeklarują wolę udziału w proponowanych działaniach oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją szkoleń. Zasadnym jest, aby Dyrektorzy zgłaszający się na szkolenie uzyskali zgodę organu prowadzącego na udział w programie. Szkolenie będzie połączone z całościową ewaluacją zewnętrzną placówki.

 

Udział wybranych dyrektorów w projekcie będzie polegał na:

-       uczestnictwie w szkoleniu (zgodnie z przesłanym w terminie późniejszym harmonogramem),

-       wykonywaniu, pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem,

-       współpracy z zespołem wizytatorów przeprowadzającym ewaluację całościową w szkole.

 

W ramach XIV cyklu szkoleniowego:

1.      Przebieg ewaluacji całościowej prowadzonej podczas szkolenia realizowany będzie w innych terminach, niż wynikające z zapisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

2.      Raport z ewaluacji stanowić będzie pełnoprawny dokument nadzoru pedagogicznego.

3.      Dyrektor, deklarując udział w szkoleniu, wyraża zgodę na prowadzenie ewaluacji według przedstawionych zasad.

 

 

Termin przesłania zgłoszenia mija 5 października 2013 r.

 

Zgłoszenia oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres: eklonowska@ko.olsztyn.pl

oraz w formie papierowej -  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

 

Telefon kontaktowy: 89 523 25 11 lub 89 523 23 14

 

Arkusz zgłoszeniowy

 

 

Sporządziła: Ewa Klonowska
tel. 89 / 523-25-11
e-mail: eklonowska@ko.olsztyn.pl

Opublikował: Karol Krupa
tel. 89 / 523-26-14
e-mail: kkrupa@ko.olsztyn.pl
Publikacja dnia: 30.09.2013

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa