Kategoria: Edukacja informatyczna

28 sierpnia 2020

„Lekcja: Enter” – bezpłatne szkolenia

Projekt jest finansowany ze środków UE. Realizowany jest przez wyłonionego w konkursie operatora – Fundacja Orange oraz jej partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Szkolenia w ramach projektu „Lekcja: Enter” realizowane są przez wyłonionych grantobiorców (Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST). „Lekcja: Enter” jest elementem całościowej strategii działań, prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem […]

5 grudnia 2019

Godzina Kodowania

W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 r. trwać będzie kolejny Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek). Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, która jest zarazem jedną z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Hasło na ten rok brzmi: „Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki”. Organizatorzy zachęcają szkoły do aktywnego włączenia się w […]

25 lipca 2017

Informatyka w Edukacji – materiały z konferencji Toruń 2017

Pod koniec czerwca w Toruniu odbyła się w XIV edycja Konferencji Informatyka w Edukacji 2017.  Poniżej zamieszczamy link zawierający dostęp do wszystkich materiałów konferencyjnych z IWE2017 do pobrania w zależności od Państwa zainteresowań. iwe.mat.umk.pl/iwe2017/node/21 Wyrażamy nadzieję, że informacje te przydadzą się Państwu w różnych działaniach.

29 czerwca 2017

Konkurs programistyczny Creative Baltie 2017

Na stronie www.baltie.net ruszył twórczy konkurs programistyczny Creative Baltie 2017. Finał konkursu będzie tradycyjnie na Politechnice w Brnie. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich wiekowych kategorii (od 1 klasy SP aż do uczelni), swój projekt może przesłać uczeń indywidualny lub zespół. Termin przesłania prac upływa 04.10.2017. Projekt Baltie na rok szkolny 2017/2018. Od września przygotowujemy: 1. […]