Kategoria: Planowane

6 kwietnia 2017

Planowane Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

PLANOWANE Forma doskonalenia zawodowego Liczba uczestników Odbiorcy
Konferencja nt. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego konferencja 100 nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
Szkolenia w zakresie programowania szkolenie 100 nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych
Sytuacja kryzysowa w szkole konferencja i warsztaty 270 nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy wszystkich typów szkół
Wykazy lektur w nowej podstawie kształcenia ogólnego w kontekście kształcenia literackiego i kulturowego seminarium 300 nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, poloniści i bibliotekarze