Kategoria: Kontakt

Adres Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

tel. 89 523-26-00, 89 527-22-50 fax: 89 52-72-721

NIP 739 12 312 49  Regon 006473260

e-mail: ko@ko.olsztyn.pl

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Delegatura w Elblągu

Dyrektor: Małgorzata Adamowicz

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 237 10 69, 55 232 46 99

fax: 55 232 42 16

e-mail: delelblag@ko.olsztyn.pl

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Delegatura w Ełku

Dyrektor: Dariusz Jurczykowski

ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

tel. 87 732 85 75, 87 732 85 63

fax: 87 732 85 76

e-mail: delelk@ko.olsztyn.pl

Komórki organizacyjne

 

Wydział Administracyjno – Prawny

Dyrektor: Mirosława Gralla-Kaperzyńska

tel. 89 52 32 272

Zastępca Dyrektora: Beata Miszczuk

tel. 89 52 32 719

Prowadzi sprawy:

–          Pragmatyka zawodowa nauczycieli

–          Awans zawodowy nauczycieli

–          Nostryfikacja i legalizacja dokumentów

–          Dokumentacja przebiegu nauczania po zlikwidowanych szkołach i placówkach

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Dyrektor: Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz

tel. 89 52 32 314

Zastępca Dyrektora: Sława Agata Gęśla

tel. 89 52 32 659

 

Prowadzi sprawy:

–          Ewaluacja szkół i placówek

–          Kontrole planowe w szkołach i placówkach

–          Kontrole doraźne w szkołach i placówkach

 

Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki

Dyrektor: Barbara Antczak

tel. 89 52 32 384

Osoba zastępująca: Grażyna Dywańska

tel. 89 52 32 533

 

Prowadzi sprawy:

–          Akredytacja

–          Konkursy przedmiotowe

–          Doskonalenie nauczycieli

–          Innowacje pedagogiczne

–          Przykłady dobrej praktyki

–          Wypoczynek i turystyka

 

 

Zespół księgowości

Główny Księgowy: Elżbieta Napiwodzka-Szydlik

tel. 89 52 32 424

Osoba zastępująca: Marzena Zasada

tel. 89 52 32 300