Kategoria: Niepodlegające Ustawie

WAP.272.6.2019.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie
Data: 2019-03-20, rozmiar: 265 KB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Data: 2019-03-13, rozmiar: 84 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2019-03-13, rozmiar: 225 KB
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Data: 2019-03-13, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Data: 2019-03-13, rozmiar: 23 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-03-13, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2 - Formularz techniczny
Data: 2019-03-13, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2019-03-13, rozmiar: 16 KB

Niepodlegające ustawie

2018

WAP.272.15.2018.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

WAP.5551.4.2018.MB – II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

WAP.272.10.2018.MP – ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

WAP.5551.3.2018.MB – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego