Kategoria: Niepodlegające Ustawie

Niepodlegające ustawie

UWAGA
Jeśli u Państwa przy przeglądaniu zamówień publicznych pojawia się komunikat „Błąd 404. Strona nie została znaleziona!”, proszę w pasku adresu zamienić ‘www’ na ‘old’.
Przykład – błędny adres: http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf,
poprawny adres: http://old.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2017

WAP.5551.2.2017.MB – wyniki z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2017 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

UWAGA: Wydłużenie terminu składania ofert

WAP.5551.2.2017.MB – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2017 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

___________________________________________________________

2016

WAP.272.16.2016.MP – Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Bezpieczna i przyjazna szkoła – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

WAP.5551.2.2016.MB – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2016 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

___________________________________________________________

2014

WAP.5551.13.2014 – Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2014 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

___________________________________________________________

2011

WO.2613.1.2011.MB – Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku

Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2011 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego – Otwarty konkurs ofert