Kategoria: Podlegające Ustawie

Granty Kuratora Oświaty-edycja jesienna

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta Ogłoszenie nr 585391-N-2018 z dnia 2018-07-07 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1_Formularz_oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 3_Wykaz osób Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 5_Wzór umowy Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik Nr […]

Wypoczynek dzieci i młodzieży dla 135 osób

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie nr 580201 z dnia 27.06.2018 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik NR 1_Formularz oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik NR 3_Wzór umowy Załącznik NR 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik NR 5_Wykaz wykonanych usług Załącznik NR 6_Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia Załącznik […]

Ogłoszenie nr 575868-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego   Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 575868-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1_Formularz_oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 3_Wykaz osób Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 5_Wzór umowy Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia […]

Ogłoszenie nr 575125-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Organizacja wypoczynku letniego

Zawiadomienie o wynikach postepowania przeatrgowego Informacja z otwarcia ofert   Ogłoszenie nr 575125-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załącznik NR 1_Formularz oferty Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy Załącznik NR 3_Wzór umowy Załącznik NR 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik NR 5_Wykaz wykonanych usług Załącznik NR 6_Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia […]

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2018-05-18, rozmiar: 443 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-27, rozmiar: 20 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2018-04-18, rozmiar: 22 KB Załącznik NR 7 Krainy geograficzne jakimi posługuje sie Zamawiający przy wskazywaniu miejsca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2018-03-27, rozmiar: 267 KB Załącznik NR 8_Opis obiektu […]

Granty Kuratora Oświaty

Załączniki Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego Data: 2018-04-25, rozmiar: 43 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-20, rozmiar: 26 KB Odpowiedź na zapytanie oferenta Data: 2018-04-04, rozmiar: 18 KB Ogłoszenie nr 500064752 o zmianie ogłoszenia Data: 2018-03-26, rozmiar: 13 KB Zmiana treści SIWZ Data: 2018-03-26, rozmiar: 21 KB Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia_Część_42 Data: 2018-03-22, […]