Kategoria: Podlegające Ustawie

Konferencja „Jak wspierać dziecko – ucznia w sytuacji kryzysowej”

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach postepowania przetargowego
Data: 2017-10-26, rozmiar: 19 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-10-20, rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-10-12, rozmiar: 124 KB
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2017-10-12, rozmiar: 21 KB
Załącznik nr 1 - Formularz_oferty
Data: 2017-10-12, rozmiar: 60 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-10-12, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-10-12, rozmiar: 41 KB
SIWZ - nr 601464
Data: 2017-10-12, rozmiar: 681 KB
Ogłoszenie nr 601464
Data: 2017-10-12, rozmiar: 397 KB

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-10-10, rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2017-10-02, rozmiar: 26 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-10-02, rozmiar: 59 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-10-02, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-10-02, rozmiar: 41 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-10-02, rozmiar: 124 KB
SIWZ
Data: 2017-10-02, rozmiar: 751 KB
Ogłoszenie
Data: 2017-10-02, rozmiar: 422 KB

Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
Data: 2017-09-28, rozmiar: 637 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-09-20, rozmiar: 22 KB
Modyfikacja treści SIWZ
Data: 2017-09-13, rozmiar: 19 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Data: 2017-09-13, rozmiar: 15 KB
Odpowiedź na zapytanie oferenta
Data: 2017-09-13, rozmiar: 18 KB
Załącznik 5_Wzór umowy
Data: 2017-09-12, rozmiar: 122 KB
Ogłoszenie nr 583792
Data: 2017-09-12, rozmiar: 29 KB
Ogłoszenie nr 500026109 o zmianie ogłoszenia
Data: 2017-09-12, rozmiar: 14 KB
Załącznik 6_Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2017-09-07, rozmiar: 40 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-09-07, rozmiar: 52 KB
Załącznik 1_Formularz_oferty
Data: 2017-09-07, rozmiar: 58 KB
Załącznik 2_Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-09-07, rozmiar: 37 KB
Załącznik 3_Wykaz osób
Data: 2017-09-07, rozmiar: 41 KB

„Wypoczynek dzieci i młodzieży”

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach
Data: 2017-06-28, rozmiar: 376 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-06-19, rozmiar: 339 KB
Załącznik nr 7 - Krainy geograficzne
Data: 2017-06-08, rozmiar: 250 KB
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Data: 2017-06-08, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
Data: 2017-06-08, rozmiar: 24 KB
SIWZ - nr 528453
Data: 2017-06-08, rozmiar: 732 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-08, rozmiar: 62 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-08, rozmiar: 37 KB
Ogłoszenie nr 528453
Data: 2017-06-08, rozmiar: 412 KB

„Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego”

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data: 2017-06-22, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-02, rozmiar: 56 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-02, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-02, rozmiar: 40 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-02, rozmiar: 112 KB
Ogłoszenie
Data: 2017-06-02, rozmiar: 400 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-02, rozmiar: 704 KB

„Nauka programowania w szkole”

Informacja z otwarcia ofert

w  dniu 18 sierpnia 2017 r godz. 10:30

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,
że na zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki programowania w szkole na poszczególne części przeznaczono kwoty:

Część 1 –  12.900,00 zł,

Część 2 –    6.450,00 zł,

Część 3 –    6.450,00 zł,.

Do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty na część nr 1:

  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
    Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn – cena oferty 14 500,00 zł,
  • Edulab Nowoczesna Strona Nauki, ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn – cena oferty 23 600,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Data: 2017-07-03, rozmiar: 238 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ
Data: 2017-07-03, rozmiar: 221 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-02, rozmiar: 120 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-02, rozmiar: 728 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-02, rozmiar: 57 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-02, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-02, rozmiar: 40 KB
Ogłoszenie
Data: 2017-06-02, rozmiar: 423 KB

„Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur artystyczną inspiracją w pracy z dziećmi i młodzieżą”

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
Data: 2017-06-29, rozmiar: 553 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-06-09, rozmiar: 267 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 114 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-01, rozmiar: 58 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-01, rozmiar: 40 KB
Ogłoszenie
Data: 2017-06-01, rozmiar: 395 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-01, rozmiar: 694 KB

„Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data: 2017-06-29, rozmiar: 408 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-06-09, rozmiar: 266 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 113 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-01, rozmiar: 40 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-01, rozmiar: 57 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-01, rozmiar: 696 KB
Ogłoszenie
Data: 2017-06-01, rozmiar: 400 KB

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia w formie wykładu z elementami warsztatu nt. „Sytuacja kryzysowa w szkole”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 kwietnia 2017 r. pod numerem 61530 – 2017.

(więcej…)

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

WAP.272/P.8.2017.MB                                                                   Olsztyn,   4 maja  2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  którego przedmiotem jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” (ogłoszenie nr 61579 -2017 z dnia 2017-04-07 r.), zostało unieważnione na podstawie art.. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI
KURATOR OŚWIATY

/……./

 

 

Podlegające ustawie

UWAGA
Jeśli u Państwa przy przeglądaniu zamówień publicznych pojawia się komunikat „Błąd 404. Strona nie została znaleziona!”, proszę w pasku adresu zamienić ‘www’ na ‘old’.
Przykład – błędny adres: http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf,
poprawny adres: http://old.ko.olsztyn.pl/new/files/SIWZ.pdf.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2017

61579 – 2017 – Olsztyn: Szkolenie nt. Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego

61530 – 2017 – Olsztyn: Szkolenie nt. „Sytuacja kryzysowa w szkole”

Szkolenia w zakresie programowania

Konferencja nt. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Polska niezwykła”

33638 – 2017 – Olsztyn: Konferencja nt. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

33428 – 2017 – Olsztyn: Szkolenia w zakresie edukacji przez szachy

___________________________________________________________

2016

343519 – 2016 – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i sieciowego do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

322384 – 2016 – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i sieciowego do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

321595 – 2016 – Szkolenie dla nauczycieli w zakresie doskonalenia nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek

321543 – 2016 – Usługa zorganizowania i przeprowadzenia konferencji i warsztatów z udziałem nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego nt. „Różne formy rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów”

321424 – 2016 – Usługa zorganizowania i przeprowadzenia konferencji i warsztatów z udziałem nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego nt. „Sienkiewicz na nowo czytany”

308585 – 2016 – Olsztyn: Szkolenie „Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”

WKWO.531.6.2016.AP – Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu – Bezpieczna i przyjazna szkoła

166329 – 2016 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla Kuratorium Oświaty w Olsztynie

159379 – 2016 – Szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych we wszystkich typach szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego

163429 – 2016 – Szkolenie: Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole

85655 – 2016 – Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

33177 – 2016 – Przeprowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego w różnych formach, dla nauczycieli województwa warmińsko­-mazurskiego, w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

WAP.272/P.1.2016.MB – Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2016 r.

___________________________________________________________

2015

304286 – 2015 – Przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

122150 – 2015 – Przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego

55240000-4 – 2015 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2015 r.

___________________________________________________________

2014

2014/S 073-126346 – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko- mazurskiego

211688 – 2014 – Olsztyn: przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

106605 – 2014 – Olsztyn: przeprowadzenie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

___________________________________________________________

2013

533130 – 2013 – Sukcesywny zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie w 2014 roku

265924 – 2013 – Organizacja wypoczynku letniego w postaci 10-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu wojewodztwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku

235416 – 2013 – Organizacja wypoczynku letniego w postaci 10 – dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2013

2013/S 082-138249 – Organizacja wypoczynku letniego w postaci 10 – dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2013 roku

173624 – Zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2013 form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

___________________________________________________________

2012

Numer ogłoszenia: 490484 – 2012 – Przetarg Paliwo

458194 – 2012 – Przetarg PALIWO

Numer ogłoszenia: 256364 – Granty Kuratora

Numer ogłoszenia: 239816 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

Numer ogłoszenia: 197262 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

Numer ogłoszenia: 158710 – Granty Kuratora Oświaty

Numer ogłoszenia: 127310 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

___________________________________________________________

2011

Przetarg Paliwo – Numer ogłoszenia: 420470 – Przetarg Paliwo

GRANTY KURATORA

Numer ogłoszenia: 219244 – 2011 – Granty

204994 – 2011 – Wypoczynek dzieci i młodzieży

171197 – Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

WO.272.1.2011.MB – Zorganizowanie 14-dniowych turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin ubogich mieszkających na stałe na terenie województwa warmińsko–mazurskiego

WO.272.2.2011.MB – Granty Kuratora Oświaty w 2011 r.