Kategoria: Awans zawodowy nauczycieli

9 lutego 2018

Awans zawodowy nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)


Nadanie nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (pismo do pobrania)
– wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (wzór do pobrania),
– zaświadczenie dyrektora szkoły (wzór do pobrania)


Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, któremu w okresie odbywania stażu powierzono stanowisko dyrektora (pismo do pobrania)
– wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (wzór do pobrania),
– zaświadczenie organu prowadzącego o okresie pracy na stanowisku dyrektora (wzór do pobrania),
– zaświadczenie dyrektora szkoły (wzór do pobrania)


Nadanie dyrektorowi stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (pismo do pobrania)
– wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (wzór do pobrania),
– zaświadczenie organu prowadzącego o okresie pracy na stanowisku dyrektora (wzór do pobrania)


Komunikat w sprawie udziału przedstawiciela Kuratorium Oświaty w komisji egzaminacyjnej – do pobrania