Kategoria: Kwalifikacje

20 września 2016

Akty prawne obowiązujące

Akty prawne obowiązujące:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) – art. 9 ust. 1.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1264).