Kategoria: Terminarz

8 stycznia 2020

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2020 r.

L.P. RODZAJ: TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 31 stycznia 2020 r. 1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji
o osobie (wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1),

3) klauzula informacyjna,

4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. TYTUŁ HONOROWY PROFESORA OŚWIATY 31 stycznia 2020 r.
(data wpływu do KO w Olsztynie)
1) informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem – w wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej na płycie CD,

2) klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w sprawach dotyczących nadania tytułu honorowego profesora oświaty,

3) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność

z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku dyrektora szkoły/placówki – przez organ prowadzący,

4) zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki,

a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej

i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

3. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 21 lutego 2020 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 18 maja 2020 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 22 czerwca 2020 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.