Kategoria: Terminarz

21 grudnia 2018

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2019 r.

 

L.P. RODZAJ: TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 31 stycznia 2019 r.
(data wpływu do KO w Olsztynie)
1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1),

3) klauzula informacyjna,

4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. TYTUŁ HONOROWY PROFESORA OŚWIATY 31 stycznia 2019 r.
(data wpływu do KO w Olsztynie)
1) informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem (w wersjach: papierowej i edytowalnej elektronicznej na płycie CD),

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 22 lutego 2019 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 17 maja 2019 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 22 czerwca 2019 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.