Kategoria: Pisma

7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

Załączniki Załącznik nr 1 – Tabela – rozliczenie dotacji celowej Data: 2018-12-10, rozmiar: 27 KB Załącznik nr 3 – Załącznik nr 6-2018 Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 3 – Załącznik nr 7-2018 Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB Załącznik nr 4 – Załącznik nr 8-2018 Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB Załącznik nr 4 – […]

28 listopada 2018

Otwarte konkursy Ministerstwa Edukacji Narodowej – konkursy ofert na realizację zadania publicznego

Departament Współpracy Międzynarodowej informuje o otwartych konkursach Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania języka polskiego za granicą. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych zainteresowanych złożeniem oferty na realizację pożytku publicznego oraz do szkół, które są chętne do podjęcia współpracy ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw lub szkołami organizacji Polaków […]

27 września 2018

Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli

Załączniki Załącznik do zarządzenia nr 66 – dyrektorzy szkół Data: 2018-09-27, rozmiar: 640 KB Załącznik do zarządzenia nr 66 – dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2018-09-27, rozmiar: 515 KB Zarządzenie nr 66 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-09-27, rozmiar: 47 KB Pobierz wszystkie pliki

21 września 2018

Informacja o programie „Wyprawka szkolna” w 2018 roku

  Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin   ZK.3146.4.2018.AŚ Uprzejmie informuję, że z dniem 17 września 2018 roku przyjęta została Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. […]

30 lipca 2018

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminu określającego wskaźniki pracy dyrektorów szkół, placówek oświatowych (…)

Załączniki Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół Data: 2018-07-30, rozmiar: 577 KB Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2018-07-30, rozmiar: 534 KB Pobierz wszystkie pliki

4 kwietnia 2018

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Załącznik nr 2 – Terminarz opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Data: 2018-04-06, rozmiar: 38 KB Załącznik nr 1 – Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-04-05, rozmiar: 46 KB Pobierz wszystkie pliki

20 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2018 r. sprawozdania z realizacji zadań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r.   UWAGA! Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie   Sprawozdanie końcowe z wykonania […]

18 grudnia 2017

Korekta załączników nr 6 i 7 – Dotacja podręcznikowa.

  Szanowni Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin   ZK.3146.8.2017. ES                                                 Olsztyn, dnia   18 grudnia 2017 roku   W  dniu 14 grudnia 2017 roku  na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce JST – „Komunikaty” oraz w zakładce „Organy prowadzące” – programy rządowe, zostały opublikowane między innymi załączniki Nr 6 i […]

27 listopada 2017

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r.

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, województwa warmińsko-mazurskiego WAP.534.22.2017.KK Olsztyn,   27 listopada 2017 r.   W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:   Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi: w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły […]