Kategoria: Komunikaty

25 października 2017

Rejestracja szkół i edycja danych na Platformie konkursowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Przypominam, że w roku szkolnym 2017/2018 organizacja konkursów przedmiotowych prowadzona jest z wykorzystaniem strony internetowej wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej Platformą. Etap szkolny konkursu przedmiotowego przeprowadzony może być wyłącznie w szkole, która zarejestruje na Platformie w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2017 r. liczbę uczniów, biorących udział […]

11 września 2017

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach innego typu województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej Platformą. Rejestracja (zgłaszanie) szkół i uczniów […]

11 września 2017

Komunikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

KOMUNIKAT Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa […]