Kategoria: Zarządzenie

30 września 2013

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 51/2016 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2016 r.
/Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko – mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017/

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z eliminacji szkolnych/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Oświadczenie rodziców/

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego/

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Zobowiązanie służbowe/

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Informacja z eliminacji wojewódzkich – wypełnia wojewódzki zespół nadzorujący/

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2016/2017/

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Szkoły podstawowe – Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Gimnazja – Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/