Kategoria: Zarządzenie

27 września 2017

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 64/2017 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2017 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r.
/Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko – mazurskiego w roku szkolnym 2017/2018/

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z eliminacji szkolnych/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Oświadczenie rodziców/

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego/

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Zobowiązanie służbowe/

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Informacja z eliminacji wojewódzkich – wypełnia wojewódzki zespół nadzorujący/

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2017/2018/

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Szkoły podstawowe – Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Dotychczasowe gimnazja – Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/