Kategoria: Podstawowe informacje – organizacja wypoczynku

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku

Załączniki

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku - 2018
Data: 2018-01-23, rozmiar: 384 KB
Oświadczenie o niekaralności - wzór
Data: 2017-06-26, rozmiar: 135 KB
Karta wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 390 KB
Dziennik zajęć - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 742 KB
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 774 KB
Ustawa o systemie oświaty - tekst jednolity
Data: 2017-03-23, rozmiar: 2 MB