Kategoria: Dyrektorzy szkół

14 lutego 2018

Zjazd Tutorów Szkolnych

W dniu 2 marca 2018 r. odbędzie się Zjazd Tutorów Szkolnych, który jest specjalnym wydaniem wizyty studyjnej, które odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Projektu “Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Celem finansowanego w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu „Wychować człowieka mądrego” jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodach tutoringu szkolnego.

W załącznikach program i karta zgłoszenia dla szkół (udział mogą wziąć też szkoły, nie będące beneficjentami projektu)

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. kontaktów ze szkołami projektu WCM
Dorota Cichecka
602 24 80 01

Załączniki

Program
Data: 2018-02-14, rozmiar: 768 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2018-02-14, rozmiar: 16 KB
6 września 2017

Oferta edukacyjna Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie 2017/2018

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej opracowała ofertę edukacyjną na nowy rok szkolnym 2017/2018. Zawiera ona propozycje bezpłatnych wykładów tematycznych i okolicznościowych przeprowadzanych w placówkach, a także lekcje i warsztaty archiwalne organizowane w Delegaturze, prezentacje wystaw przygotowanych przez pracowników Instytutu oraz warsztaty dla nauczycieli, tematyczne bloki lekcji historii, turnieje historycznych gier planszowych, konkursy historyczne, rajdy terenowe, olsztyńska “Debata oksfordzka IPN” oraz wiele innych nowych propozycji. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z tej propozycji i do rozbudzenia w młodzieży pasji historycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej: http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/41373,Oferta-edukacyjna-Delegatury-IPN-w-Olsztynie-20172018.html

21 lipca 2017

Studia podyplomowe Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania  sytuacjom kryzysowym”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia. Studia będą trwały od września do grudnia 2017 r. obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w Olsztynie.

Wstępna rejestracja: -> REJESTRACJA

Więcej informacji:
Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa
Kinga Zielińska
e-mail: k.zielinska@kj.edu.pl
www.kj.edu.pl