Kategoria: Dyrektorzy szkół

18 czerwca 2018

Materiały dla nauczycieli fizyki

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk informuje o materiałach, gotowych narzędziach i programach do bezpośredniego wykorzystania na lekcjach fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Wszystkie materiały zostały udostępnione na stronie WWW

projektu: www.sat.cbk.waw.pl

Materiały powstały w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” (akronim: projekt SAT).

Projekt został zrealizowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN wraz z partnerami: Cite de I’espace z Tuluzy we Francji oraz National Space Centre z Leicester w Wielkiej Brytanii. Jest on odpowiedzią na aktualne problemy dotyczące nauczania fizyki w szkołach publicznych w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Więcej informacji – załącznik (Centrum Badań Kosmicznych PAN – informacja)

25 maja 2018

Oferta studiów podyplomowych

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informuje o przygotowaniu oferty podyplomowych studiów kwalifikacyjnych:

„Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” – studia adresowane do nauczycieli, którzy chcieliby nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl

Kontakt: magda.bialach@uwm.edu.pl  tel. 89 523 89 46

„Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej” – studia adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy chcieliby nabyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych.

Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl

Kontakt: anna.zellma@uwm.edu.pl tel. 600 747 470 ; barbara.rozen@uwm.edu.pl  tel. 509 591 132

24 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – sprawozdanie dyrektora szkoły i organu prowadzącego za 2017 r. (I edycja programu)

(więcej…)

Załączniki

16 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2018

(więcej…)

Załączniki

11 kwietnia 2018

Relacja ze spotkania informacyjnego – Rządowy program „Aktywna tablica” 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie rządowym „Aktywna tablica”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z województwa warmińsko-mazurskiego.

W trakcie spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawili zasady przystępowania i rozliczania Projektu rządowego „Aktywna tablica”. Omówione zostało wypełnienie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnej edycji Programu. Udzielono odpowiedzi na liczne zapytania.

Ważne terminy:

15 kwietnia 2018 – złożenie wniosku dyrektora szkoły
30 kwietnia 2018 – złożenie wniosku organu prowadzącego (do Kuratorium Oświaty w Olsztynie)

W załączeniu – prezentacja multimedialna.

Załączniki

Prezentacja multimedialna
Data: 2018-04-11, rozmiar: 813 KB
4 kwietnia 2018

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa) organizuje V OGÓLNOPOLSKĄ OLIMPIADĘ WIEDZY dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Olimpiada odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Warszawie.

Główne cele Olimpiady – wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania.

Projekt stanowi praktyczną realizację idei powszechnego prawa do edukacji – zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służy budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Do udziału w Olimpiadzie zaproszeni są uczniowie w wieku 14-18 lat, reprezentujący szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły lub klasy integracyjne i szkoły ogólnodostępne. Zadania konkursowe z zakresu ekologii, matematyki, biologii i informatyki opracowali eksperci i nauczyciele praktycy.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 14-16 i 16-18.

Warunki uczestnictwa szkoły w Olimpiadzie:

  • liczba uczestników: 1-4 uczniów oraz 1-2 nauczycieli (maksymalnie 6 osób);
  • wiek uczestników: 14-18 lat;
  • koszty udziału w Olimpiadzie pokrywają organizatorzy;
  • dojazd do Akademii Pedagogiki Specjalnej pokrywają uczestnicy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 18 maja 2018 r. na adres: olimpiada@aps.edu.pl

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-04-04, rozmiar: 58 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-04-04, rozmiar: 66 KB
Zadania IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Data: 2018-04-04, rozmiar: 462 KB
4 kwietnia 2018

Spotkanie informacyjne – Rządowy program „Aktywna tablica” 2018

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom przystępowania i rozliczania Programu rządowego „Aktywna tablica” w jego kolejnej edycji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie w sali 160. Przewidywany czas spotkania ok. 2 godz.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt: Dariusz Człapiński tel. 89 52 32 533 e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Formularz zgłoszeniowy – LINK

 

4 kwietnia 2018

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

(więcej…)

Załączniki

3 kwietnia 2018

Projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje, że od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (www.mwi.pl) realizuje na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogólnopolski projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa www.cyfrowobezpieczni.pl

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i w szkole.

Istnieje możliwość włączenia się szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie. Uprzejmie proszę zainteresowane szkoły o zgłoszenie udziału poprzez samodzielne wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.cyfrowobezpieczni.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin uczestnictwa szkół w projekcie: www.cyfrowobezpieczni.pl

30 marca 2018

Akcja Instytutu Myśli Schumana – „Wielkanoc bez Granic”

Instytut Myśli Schumana organizuje akcję „Wielkanoc bez Granic”, której głównym celem jest integrowanie polskich rodzin z cudzoziemcami pozostającymi w Polsce w czasie Świąt Wielkanocnych. W ramach akcji obcokrajowcy studiujący lub pracujący w Polsce są zapraszani przez polskie rodziny na jeden z wielkanocnych posiłków.

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie www.WielkanocbezGranic.com

Film reklamowy promujący akcję, który będzie emitowany w Telewizji Publicznej, można obejrzeć wpisując w serwisie www.youtube.com frazę „Wielkanoc bez Granic”.