Kategoria: Terminarz

27 października 2016

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2017 r.

Terminarz składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w 2017 r.

L.p. RODZAJ: TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 13 stycznia 2017 r. 1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypełnione w określonej części),

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

2. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 24 lutego 2017 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

3. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 19 maja 2017 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

4. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 23 czerwca 2017 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

Tytuł honorowy profesora oświaty – informacje należy przekazać do 2 lutego 2017 r.