strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Aktualności


2017-02-15

Zaproszenie na konferencję "Informatyka i edukacja - wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej"

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą szansom i możliwościom wsparcia nauki programowania w edukacji formalnej szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego.
2017-02-08

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

W Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczęły się prace nad wdrożeniem nowej podstawy programowej.
2017-01-27

Uroczystość wręczenia Certyfikatów W-M Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Bezpieczeństwo oraz Szkoła Przyjazna Środowisku

Działania Państwa szkół i placówek w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom oraz tworzenia przyjaznego klimatu, jak również inicjatywy podejmowane z myślą o edukacji ekologicznej i zdrowotnej w pełni wpisują się w proces wychowawczy i mogą stanowić wzór do naśladowania – tak gratulował Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki dyrektorom i nauczycielom szkół wyróżnionych Certyfikatami W-MKO Szkoła Promująca Bezpieczeństwo i Szkoła Przyjazna Środowisku.
2017-01-26

VIII Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne

Szanowni Państwo,
Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych serdecznie zapraszamy do udziału w VIII WARMIŃSKO-MAZURSKICH ZESPOŁOWYCH ZAWODACH PROGRAMISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, które organizuje Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej, Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
2017-01-24

Lepsza edukacja - Karta Informacyjna

Szanowni Państwo
Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie edukacji medialnej i programowania oraz doświadczeń z „Pilotażu programowania” – to główne założenia ogólnopolskiej konferencji Lepsza Edukacja, na którą 17 i 18 lutego 2017 r. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni i Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni serdecznie zaprasza sympatyków nowoczesnej edukacji, nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli samorządów.
2017-01-24

Komunikat do dyrektorów szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne – zmiany organizacyjne

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w związku ze zmianami wprowadzanymi w systemie oświaty, przypominam o konieczności podjęcia decyzji w sprawie zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 60).

W szczególności bardzo proszę o zwrócenie uwagi na określony w artykule 131, 134 i 139 wyżej wymienionej ustawy termin – 31 stycznia 2017 r.

W załączeniu: treść artykułu 131, 134 i 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Artukuł 131,134 i 139 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

 

2017-01-20

Konferencja prasowa - Wdrożenie reformy oświaty – konferencja z udziałem kuratora oświaty i wojewody


Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach to główne tematy konferencji prasowej, jaka odbyła się dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego. 
2017-01-17

Informacje po konferencji „Przetwarzanie słuchowe w edukacji dziecka”

11 stycznia 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyła się konferencja „Przetwarzanie słuchowe w edukacji dziecka”. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Zobacz wszystkie aktualności

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa