GaleriaAktualności


2014-11-25

Konferencja – „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum”


Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
w województwie warmińsko-mazurskim serdecznie zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów lub inne osoby realizujące w szkole zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym na konferencję zorganizowaną w ramach grantu WMKO w związku z Rokiem Szkoły Zawodowców.
2014-11-17

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w terminie 24-28 listopada 2014 roku planuje przeprowadzenie monitorowania, którego celem jest zbadanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów we wszystkich typach szkół. Monitorowaniem zostanie objętych 10% szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych w proporcjach uwzględniających status szkół (publiczna i niepubliczna) i ich lokalizację.
2014-11-17

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe. Szczegółowe informacje o warunkach, jakie muszą spełniać osoby chcące przystąpić do konkursu zawiera załącznik. Komunikat można pobrać ze strony internetowej MEN: http://www.men.gov.pl/index.php/1610-ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-europejskiej-w-karlsruhe

2014-11-14

Konkurs „Bezpieczna i przyjazna szkoła” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez wojewodę warmińsko-mazurskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  Rekomendacje w sprawie wyboru obszarów tematycznych konkursu przedstawił Wojewódzki Zespół Koordynujący, którego przewodniczącym jest warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Marek Szter. Na konkurs wpłynęło 32 oferty, z których 10 uzyskało pozytywną opinię zespołu oraz akceptację wojewody warmińsko-mazurskiego. W dniu 29 października 2014 r. wojewoda Marian Podziewski podpisał z beneficjentami umowy na realizację zadania.

2014-11-13

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Dziś (13.11.) w sali konferencyjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
2014-11-11

Prezydent zachęca do wspólnego świętowania

W dniu Narodowego Święta Niepodległości świętujemy powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Zapraszamy do zapoznania się z listem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, zachęcającym do uroczystego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości.

2014-11-07

Praktyka, doświadczenie, współpraca

Podczas konferencji, jaka odbyła się 6 listopada br. w Olsztynie w ramach Roku Szkoły Zawodowców w gronie dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących, instytucji oświatowych oraz pracodawców dyskutowano o najważniejszych sprawach związanych z kształceniem zawodowym. Organizatorami spotkania byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2014-11-04

Rok Szkoły Zawodowców

Rok szkolny 2014/2015 to Rok Szkoły Zawodowców. O tym, jakie wyzwania stoją przed szkołami zawodowymi, jak w szerszym zakresie niż dotychczas promować szkolnictwo zawodowe dyskutowano 27 października br., w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, podczas konferencji, zorganizowanej z inicjatywy starosty ełckiego Krzysztofa Piłata oraz dyrektora ośrodka Michała Jodko.  Honorowym gościem spotkania była minister edukacji narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska.

Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???