strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 Aktualności


2016-05-25

Zaproszenie do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej

W związku z planowanym wprowadzeniem nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonym wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.
2016-05-24

Młodzi parlamentarzyści odkrywają miejsca pamięci

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia – przywołując słowa Seneki Młodszego, warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki powitał młodych parlamentarzystów z Warmii i Mazur na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.
2016-05-20

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Przypominamy, że nastąpiła zmiana dotycząca organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nowe przepisy reguluje ustawa z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
2016-05-17

Konferencja "Nauka programowania w edukacji formalnej"

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w wojewódzkiej konferencji Nauka programowania w edukacji formalnej, zorganizowanej w ramach pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne.
2016-05-17

Rządowy program „Bezpieczna+”

Organy prowadzące publiczne
i niepubliczne szkoły na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów uchwałą nr 89/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. przyjęła Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.


Program „Bezpieczna+”  realizowany jest przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty na mocy pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.


Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.
2016-05-16

Debata oświatowa w Olsztynie

Warmińsko - Mazurska Debata Oświatowa jest kolejną z cyklu 16. wojewódzkich debat o zmianach w oświacie. W gronie dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji wspierających szkoły, takich jak poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia rodziców będziemy mówić o bezpieczeństwie w szkole.
2016-05-16

O historii w szkole

O roli historii w edukacji młodzieży oraz procesie wychowawczym w szkole w Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozmawiali wicekurator oświaty Wojciech Cybulski, Wojciech Kossakowski poseł na Sejm RP oraz Ryszard Skawiński konsultant ds. nauczania przedmiotów humanistycznych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia w Ełku. W rozmowie podjęto również zagadnienia związane ze wsparciem nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w naszym województwie. Sprawy poruszane na spotkaniu wpisują się w tematykę wojewódzkich debat edukacyjnych i dyskusji dotyczących zmian w edukacji.

2016-05-16

27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. będzie dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Informujemy jednocześnie, iż urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę, 4 czerwca 2016 r.


Zobacz wszystkie aktualności

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa