Kuratorium Oświaty • Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Strefa rodzica i ucznia

Aktualności


2014-04-17

2014-04-16

Darmowe podręczniki – Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

15 kwietnia 2014 roku propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.
2014-03-18

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” – rozstrzygnięty etap wojewódzki

Kapituła powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty 25 lutego 2014 r. rozstrzygnęła etap wojewódzki III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Konkurs jest skierowany do:

1) Rad Rodziców w szkołach podstawowych,

2) Rad Rodziców w przedszkolach,

3) Uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007,którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz ich rodziców.

2014-03-18

Zaproszenie na konferencję „Zanim będzie za późno”

Informujemy, że 24 marca o godz.11.00 w sali 52 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się konferencja poświęcona problematyce zażywania narkotyków przez młodzież i uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców i rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2014-03-03

Zaproszenie do udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów i uczennice gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej sesji są "Wybory parlamentarne". Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu RP, we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
2014-02-14

Zaproszenie na konferencję

Informujemy, że 18 lutego br. o godz.10.00 w sali 52 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 odbędzie  się konferencja poświęcona problematyce przestępczości na tle seksualnym w szkołach połączona z panelem dyskusyjnym. Organizatorem konferencji jest Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W imieniu organizatora zapraszamy  Państwa Dyrektorów szkół podstawowych, pedagogów oraz przedstawicieli rad rodziców.
2014-02-05

Szkoła dla sześciolatka

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Publicznych szkół podstawowych
w województwie  warmińsko–mazurskim
 

Zgodnie z obowiązującym prawem 1 września 2014 r. naukę w klasie I rozpoczną siedmiolatki i sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku. Na stronie MEN (http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol) umieszczona została interaktywna mapa szkół podstawowych, która ułatwi rodzicom dostęp do informacji o szkole, do której będą uczęszczać ich dzieci.

2014-02-05

Interaktywna mapa zajęć edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Publicznych przedszkoli
w województwie warmińsko–mazurskim

Przypominam, że istnieje możliwość zalogowania się do interaktywnej mapy ilustrującej ofertę zajęć edukacyjnych w przedszkolach publicznych. Mapa została zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektorzy przedszkoli mogą uzupełniać dane ankietowe dotyczące zajęć realizowanych w przedszkolu oraz liczby i wieku dzieci. Dane te pozwolą na pokazanie rodzicom szerokiej oferty przedszkoli, uwzględniającej potrzeby i możliwości dzieci.


Zobacz wszystkie aktualności

   © Kuratorium Oświaty w Olsztynie
   Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa