Strefa rodzica i ucznia

GaleriaAktualności


2014-10-17

Konferencje dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Wśród ogłoszonych w dniu 3 lipca br. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa znajduje się podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. W celu wsparcia nauczycieli matematyki i omówienia najważniejszych spraw związanych z m.in. próbną maturą 2014 r. oraz egzaminem maturalnym z tego przedmiotu od roku szkolnego 2014/2015  (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) w naszym województwie odbędą się trzy regionalne konferencje. Organizatorami konferencji są placówki doskonalenia nauczycieli.

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieruję do wszystkich Nauczycieli, Pedagogów, Wychowawców oraz Pracowników Oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Życzę Państwu jak najwięcej satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą. Niech myśl o tym, że pełnią Państwo zaszczytną służbę na rzecz młodego pokolenia, dodaje sił, pozwala z łatwością pokonywać trudności oraz nadaje sens działaniu.

Życzę, aby nowe wyzwania były dla Państwa inspiracją do własnego rozwoju, doskonalenia kompetencji oraz umiejętności zawodowych.

Życzę pogody ducha oraz realizacji wszystkich zamierzeń w każdej sferze życia.


Wszystkiego najlepszego!

Grażyna Przasnyska
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

2014-10-10

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W piątek (10 października ) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Grażyny Przasnyskiej warmińsko–mazurskiego kuratora oświaty na spotkanie przybyli liczni goście, wśród nich m.in. przedstawiciele samorządu województwa, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz oświaty, ale przede wszystkim nauczyciele.


2014-09-25

Dystrybucja 2 części "Naszego elementarza"

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 września 2014 roku o udostępnieniu przez MEN możliwości składania zamówień na 2 cześć „Naszego elementarza", uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2014 r. przed południem, to jest do dnia planowanego zamknięcia aplikacji do dystrybucji, 91% szkół, które zamówiły 1 część podręcznika złożyło zamówienia na jego 2 część. Ponieważ 9% tych szkół jeszcze nie zamówiło podręcznika, podjęto decyzję o przedłużeniu możliwości składania zamówień do 26 września 2014 r. (najbliższy piątek), do godz. 12.00.
 

2014-09-24

Europejska Noc Naukowców w Olsztynie


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego zapraszają na wyjątkowe wydarzenie.
2014-09-23

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

2014-09-22

Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie

Informujemy, że obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie rozpoczną się 26 września 2014 r. uroczystą mszą świętą w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Natomiast 27 września 2014 r. o godzinie 9:00 odbędzie się konferencja tematyczna w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
2014-09-12

Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

28 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Program jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”(przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”


Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???