strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 Aktualności


2016-01-21

Konkurs Wiedzy o Rodzinie III Edycja – 2016

Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają uczniów do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Rodzinie.

Komunikat CKE w sprawie zaktualizowanego harmonogramu sprawdzianu i egzaminów w 2016 roku oraz dodatkowych materiałów

Centralna Komisja Edukacyjna zwraca się z prośbą do nauczycieli i dyrektorów szkół o zapoznanie się z harmongramem przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2016 r. w wersji zaktualizowanej z 20 sierpnia 2015 r., która znajduje się na stronie: cke.edu.pl

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 26 stycznia 2016 r. obowiązki Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty pełni Pani Dorota Anuszkiewicz dotychczasowa wicekurator oświaty.

2016-01-25

Niecodzienna lekcja historii

Powstanie Styczniowe w 1863 roku to jeden z największych polskich zrywów niepodległościowych. W tym roku obchodzimy 153 rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zorganizował (22 stycznia)  w Olsztynie  seminarium,  w którym  udział wzięli uczniowie olsztyńskich szkół. Okolicznościowy wykład pt. „Powstanie Styczniowe 1863 r. jako przykład polskiego patriotyzmu” wygłosił prof. dr hab. Selim Chazbijewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W seminarium uczestniczyła warmińsko-mazurska kurator oświaty Grażyna Przasnyska. Następnie uczestniczy spotkania wzięli udział w uroczystościach pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. 
2016-01-21

Informacje dla rodziców – organizacja ferii zimowych 2016 r.

Szanowni Rodzice

Ferie to czas zwiększonej aktywności naszych dzieci, a w związku z tym odpowiedzialności nas dorosłych za ich bezpieczeństwo. Apeluję do Państwa, aby nie pozostawiać dzieci bez opieki, by czas im poświęcony uznali Państwo za najważniejszy w codziennym zabieganiu.

2016-01-20

Bezpieczne ferie - apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele  szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego


Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach od 25 stycznia do 7 lutego br. w naszym województwie trwać będą ferie zimowe. Uczniowie w tym czasie skorzystają różnych form wypoczynku. Zadbajmy, aby te ferie były bezpieczne. Zwracam się zatem do Państwa z apelem o przeprowadzenie w szkołach oraz placówkach rozmów, zajęć edukacyjnych na temat bezpiecznego wypoczynku. Szczególnie należy uczulić dzieci na niebezpieczeństwo wynikające z organizowania zabaw zimowych w okolicy zamarzniętych zbiorników wodnych. Większość tragicznych wypadków, w wyniku których dochodzi do utonięć, jest następstwem lekkomyślności oraz lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie dzieciom i młodzieży uwag na temat rozważnego korzystania z lodowisk oraz właściwego poruszania się po drogach i używania elementów odblaskowych. Szczególną troską należy otoczyć najmłodszych, przypominając im też numery telefonów alarmowych, sposoby powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.

 

    Szanowni Państwo, jeśli to możliwe, przygotujcie w szkołach i placówkach ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci pozostających w czasie ferii w domu.  Każda forma zajęć pod opieką nauczyciela zwiększa szansę na to, aby wypoczynek był bezpieczny, a zapewnienie tego bezpieczeństwa jest dla nas dorosłych zadaniem najważniejszym.

 

Pozostaję z nadzieją, że wspólne działania Państwa Dyrektorów, Nauczycieli oraz Rodziców w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przyczynią się do udanych ferii zimowych.

 

 

Z poważaniem

Grażyna Przasnyska                

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty


2016-01-20

Moja przygoda w tabletowej klasie

Dziś (20 stycznia br.), podczas konferencji pt. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole podstawowej jako wsparcie procesu uczenia się dzieci” zorganizowanej z inicjatywy warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mieli okazję poznać przykłady wykorzystania TIK w praktyce szkolnej. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się trzy panie, nauczycielki szkół podstawowych.
2016-01-21

Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół zawodowych w Elblągu

Dyrektorzy szkół zawodowych wraz z pracodawcami podczas konferencji pt. „Szkoły i pracodawcy-jakość kształcenia zawodowego” w Elblągu (12.01.br.) dyskutowali o tym, jakie elementy decydują o jakości kształcenia zawodowego, jakie obszary współpracy trzeba doskonalić, a co zmienić.


Zobacz wszystkie aktualności

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa