Strefa rodzica i ucznia

Galeria

Aktualności


2014-09-25

Dystrybucja 2 części "Naszego elementarza"

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 września 2014 roku o udostępnieniu przez MEN możliwości składania zamówień na 2 cześć „Naszego elementarza", uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2014 r. przed południem, to jest do dnia planowanego zamknięcia aplikacji do dystrybucji, 91% szkół, które zamówiły 1 część podręcznika złożyło zamówienia na jego 2 część. Ponieważ 9% tych szkół jeszcze nie zamówiło podręcznika, podjęto decyzję o przedłużeniu możliwości składania zamówień do 26 września 2014 r. (najbliższy piątek), do godz. 12.00.
 

2014-09-24

Europejska Noc Naukowców w Olsztynie


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego zapraszają na wyjątkowe wydarzenie.
2014-09-23

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

2014-09-22

Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie

Informujemy, że obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie rozpoczną się 26 września 2014 r. uroczystą mszą świętą w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Natomiast 27 września 2014 r. o godzinie 9:00 odbędzie się konferencja tematyczna w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
2014-09-12

Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

28 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Program jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”(przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”

2014-09-04

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadry pedagogicznej

Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu: „Przeprowadzanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty”.
2014-08-21

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014 / 2015


Na Warmii i Mazurach wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku.
Jest to szkoła o 30 letniej tradycji stwarzająca bardzo dobre warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów.

Zobacz wszystkie aktualności

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa