Strefa rodzica i ucznia

Galeria

Konkursy dla szkół

2014-03-26

Konkurs Edukacja: Ja, Ty, My, Wy

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na I Ogólnopolski Społeczno-Humanistyczny Konkurs: Edukacja: Ja, Ty, My, Wy.
2014-03-26

Międzynarodowy konkurs Aliante

Rusza 13. edycja międzynarodowego konkursu Aliante dla uczniów i studentów w wieku 15-19 lat.
2014-03-13

XIV Konkurs papieski pt. „Kanonizacja Jana Pawła II”

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza uczestników OHP oraz młodzież szkolną do udziału w XIV Konkursie papieskim o randze międzynarodowej poświęconym polskiemu Papieżowi Błogosławionemu Janowi Pawłowi II pt. „Kanonizacja Jana Pawła II”.
2014-03-13

„Młodzież w lasach Europy”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu YPEF „Młodzież w lasach Europy” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu (...)
2014-03-13

XIII Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży „WIGRASZEK 2014”

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2014”, który odbędzie się w dniach 24-27 czerwca 2014 roku w Suwałkach.
2014-03-13

III edycja imprezy sportowej pod hasłem „Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko”

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie zaprasza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych klas „0” oraz klas I-III, które biorą udział w programach „Szklanka mleka” lub „Owoce w szkole” z województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w III edycji imprezy sportowej „Jem owoce, piję mleko-w życiu zajdę daleko”.
2014-03-13

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Integracji Europejskiej pod hasłem: „Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej” (...)
2014-03-13

„XIII Międzynarodowy konkurs plastyczno-fotograficzny oddziałów i klas integracyjnych Razem”

Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 25 i Gimnazjum Nr 10 w Elblągu zapraszają dzieci, młodzież oddziałów i klas integracyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek specjalnych do udziału w „XIII Międzynarodowym konkursie plastyczno-fotograficznym oddziałów i klas integracyjnych Razem” (...)
2014-03-13

Konkurs na program edukacyjny „Lekcja z Legionów”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w Konkursie na program edukacyjny „Lekcja z Legionów”, którego celem jest promowanie wiedzy o Legionach Polskich (1914-1918) oraz Idei Roku Legionowego, zachęcenie nauczycieli i szkół do realizacji ciekawych i aktywnych form edukacji historycznej, angażujących uczniów i społeczności lokalne.
2014-03-13

XXXVIII Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności w Olsztynie zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w „Olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych”, której celem jest popularyzacja wiedzy fachowej dotyczącej rolnictwa, ogrodnictwa, ekonomiki i ochrony środowiska, a także rozpowszechnianie osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa