Galeria

Konkursy dla szkół

2015-03-10

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Mam klimat do nauki”

Konkurs „Mam klimat do nauki” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami w całym kraju. Projekt organizuje Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
2015-03-09

Konkurs „Jestem szefową” – rusza VI edycja

Ruszyła VI edycja konkursu dla przyszłych polskich liderek pn. „Jestem szefową”. Konkurs adresowany jest do uczennic I i II klasy szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski (w wieku do 19 lat), które są zainteresowane rozwijaniem swoich zdolności przywódczych.
2015-03-05

II edycja konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

Urząd Patentowy RP i Polska Akademia Dzieci zapraszają do wzięcia udziału w II edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia.
2015-03-03

XI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzycznych „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn 2015

Warmińsko – Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w. XI Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzycznych „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn 2015 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna.
2015-03-02

Konkurs „Szkoła z Tradycją”

Fundacja „Od pokoleń dla pokoleń” zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu "Szkoła z Tradycją” pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.
2015-03-02

XIX Ogólnopolski Konkurs i XXXIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2015”

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie i XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2015”.
2015-03-02

Konkurs „European Language Label”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w konkursie "European Language Label".
2015-03-02

Konkurs „Polska wieś w oczach młodych”

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie (gmina Głowaczów, powiat Kozienice) zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu "Polska wieś w oczach młodych".
2015-03-02

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki o bł. Bolesławie Lament

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Olsztynie ogłasza dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki o bł. Bolesławie Lament.
2015-02-26

XVII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2015

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego do udziału w XVII Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2015 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???