GaleriaAktualności


2015-01-30

Mała szkoła - problem czy szansa?

W dniach 16-17 lutego 2015 roku w Olsztynie odbędzie się organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie seminarium, którego celem jest zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań zmierzających do zaniechania likwidacji małych szkół.
2015-01-22

Spotkanie kuratora oświaty z Polakami z Donbasu

Warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska spotkała się wczoraj (21 stycznia 2015 r.) w Rybakach  z Polakami z Donbasu, którzy wskutek wojny musieli opuścić swój kraj. Głównym tematem spotkania była edukacja.
2015-01-21

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji ferii zimowych 2015 r.


Szanowni Państwo
Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice
2015-01-21

List Rzecznika Praw Dziecka

List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka skierowany do dzieci i młodzieży z okazji ferii zimowych - ZAŁĄCZNIK
2015-01-21

Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego - 2015

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Ankieta dotyczy wszystkich szkół i placówek w województwie warmińsko-mazurskim.

2015-01-20

Konferencja „Zapewnienie uczniom gimnazjum podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń od roku szkolnego 2015-2016"

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego

 

W związku ze zmianami dotyczącymi zapewnienia uczniom gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych począwszy od roku szkolnego 2015/2016, placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorządy województw we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizują konferencje informacyjne dla dyrektorów gimnazjów.
2015-01-19

We współpracy szkoły i pracodawcy

O  najważniejszych  problemach  związanych  z  uruchomieniem  kierunku  kształcenia  technika  przetwórstwa  mleczarskiego  w  naszym  województwie  rozmawiano  w  gronie  przedstawili  oświaty,  samorządu  i  biznesu  podczas  spotkania  w  SERY ICC Pasłęk Sp. z o.o.

2014-12-31

Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - rekomendowane zadania do realizacji w 2015 r.

28 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???