GaleriaAktualności


2015-03-25

Sprawdzian szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/2015

Szóstoklasiści już 1 kwietnia przystąpią do sprawdzianu. Tegoroczny sprawdzian będzie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2015 r. (środa)

część 1. język polski i matematyka - godz. 9:00

część 2. język obcy nowożytny - godz. 11:45

 

 

 

2015-03-19

Porozumienie kuratora oświaty i specjalnej strefy ekonomicznej

Wspólne działania na rzecz jakości i rozwoju kształcenia zawodowego na Warmii i Mazurach – tak najkrócej można określić cel porozumienia o współpracy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które zostało podpisane w Olsztynie. 

2015-03-16

Nowy zawód - technik przetwórstwa mleczarskiego

Wprowadzanie nowego kierunku kształcenia do oferty szkoły zawodowej w wyniku zapotrzebowania samego pracodawcy – to modelowe rozwiązanie, jakie powinniśmy promować. Stąd moje kolejna wizyta w Elblągu. Takimi słowami rozpoczęła wystąpienie warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska na spotkaniu (13.03.) w Starostwie Elbląskim.
2015-03-02

Konferencja Dobry wybór - lepszy start


W ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW, szczególną uwagę kierujemy na sprawy kształcenia zawodowego. Chcemy wspólnie z Państwem – dyrektorami szkół oraz rodzicami mówić o znaczeniu doradztwa zawodowego dla edukacji i wyborów zawodowych ucznia, ale także jego dalszej kariery życiowej.
2015-02-27

Specjalne strefy ekonomiczne bliżej szkoły

Promocja kształcenia zawodowego wśród gimnazjalistów, współpraca z pracodawcami – to tylko niektóre kwestie, które poruszyła minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska na spotkaniu (19-20 lutego br.) kuratorów oświaty z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych.
2015-02-27

Święto Służby Sanitarno-Epidemiologicznej19 lutego (br.) w Olsztynie odbyła się gala z okazji 95 rocznicy powstania Służby Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2015-02-25

Konkurs „Szkoła zawodowa - mój wybór”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
prowadzących kształcenie w zawodach
województwa warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że w ramach ogłoszonego w bieżącym roku szkolnym – Roku Szkoły Zawodowców Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem głównym Konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Współorganizatorem przedsięwzięcia na terenie naszego województwa jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Proszę o zainteresowanie młodzieży udziałem w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.
2015-02-19

Narada kuratora oświaty z samorządami

W ramach cyklicznych spotkań kuratora oświaty z organami prowadzącymi szkoły i placówki 18 lutego (br.) odbyła się narada w Ełku, której głównym tematem były bieżące sprawy oświatowe.

 


Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???