GaleriaAktualności..

Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Uczniowie, 

Rodzice szkół  i placówek

Przedstawiciele jednostek

samorządu terytorialnego,

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu  najserdeczniejsze  życzenia.  Niech  Święta  upłyną  spokojnie,  w    gronie    rodziny    i    przyjaciół,   w   atmosferze   miłości  i pojednania. Niech będą czasem wytchnienia od codziennych trosk, czasem odpoczynku i refleksji. Życzę, by Nowy Rok przyniósł Państwu wiele szczęśliwych dni, w których marzenia urzeczywistniają się, nadając sens każdemu działaniu.             Niech Rok 2015 będzie dobrym rokiem dla nas wszystkich, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.   


Z serdecznymi pozdrowieniami


Grażyna Przasnyska
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

 

2014-12-09

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zimowej przerwie świątecznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik – Rostkowska wystosowała list do Rodziców i Opiekunów w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów przed i po świętach. Jednoczesnie informuję, że w piśmie z 8 grudnia 2014 r. skierowanym do kuratoriów oświaty, Minister Edukacji Narodowej z uwagi na liczne pytania rodziców i nauczycieli oraz dyrektorów szkół wyjaśnia, że w czasie przerwy świątecznej "nie jest wymagana obecność wszystkich nauczycieli w szkole. To dyrektor szkoły powienien zdiagnozować potrzeby rodziców, a następnie, jeżeli jest taka konieczność, zaplanować dyżury nauczycieli, którzy sprawowaliby opiekę nad uczniami w wyznaczonym dniu i w określonych godzinach. Rodzice powinni zostać wcześniej powiadomieni o rozwiązaniach przyjętych w danej szkole. Ważne, by rodzice/opiekunowie, zwłaszcza najmłodszych dzieci, wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc szkoły w opiece nad dziećmi. Gdyby - po przeprowadzonej diagnozie potrzeb - okazało się, że żadne z rodziców w danej szkole nie jest zainteresowany oferowanymi przez szkołę zajęciami opiekuńczymi, dyrektor takich zajęć nie musiałby organizować."

Grażyna Przasnyska
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

2014-12-04

Konferencja na temat wykorzystania przez szkoły/placówki wyników ewaluacji zewnętrznej

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu dyrektorów tych szkół i placówek, w których w roku szkolnym 2013/2014 została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Konferencja odbędzie 16 grudnia 2014 r. w godz. 11.00-13.30 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 (sala 160).
2014-12-08

Mapa szkół zawodowych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z założeniami Roku Szkoły Zawodowców, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania mające na celu utworzenie do końca marca 2015 r. interaktywnej mapy zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Dnia 8 grudnia 2014 r. otrzymają Państwo dostęp do stosownej ankiety. Będzie ona dostępna w wersji elektronicznej w strefie dla zalogowanych na stronie Systemu Informacji Oświatowej (dane jak do logowania do SIO).
2014-12-08

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

W dniu 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 10 grudnia 1948 r. Ogólne Zgromadzenie ONZ ogłosiło deklarację Praw Człowieka, w której zapisane są fundamentalne dla każdego z nas wartości.
2014-12-03

Konferencja pn. „Widzę, analizuję, pomagam - czyli jak wspierać ucznia w szkole. Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Serdecznie zapraszam dyrektorów oraz nauczycieli na wojewódzką konferencję pn. „Widzę, analizuję, pomagam - czyli jak wspierać ucznia w szkole. Bezpieczna i przyjazna szkoła” zorganizowaną przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, w ramach grantu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r., w godz. 11.00-14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.
2014-12-02

Projekt edukacyjny - EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA


Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w związku z ustanowieniem dnia 10 grudnia 2014 r. Europejskim Dniem Prawnika realizuje jednodniowy projekt edukacyjny skierowany dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych polegający na organizacji spotkań w szkołach z młodzieżą i prowadzeniu lekcji przez adwokatów i radców prawnych.
2014-12-01

Rok 2014 - Rokiem Jana Karskiego

6 grudnia 2013 r. Sejm ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. W przyjętej uchwale Izba przypomniała jego dokonania - człowieka, który chciał powstrzymać Holokaust. Jan Karski w 1942 r. jako emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego dostarczył aliantom raport o tragicznej sytuacji i prowadzonej przez niemieckich okupantów eksterminacji Żydów.

Zachęcamy szkoły do przybliżenia młodzieży sylwetki i spuścizny Jana Karskiego. Szczegółowe informacje:
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.

Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???