GaleriaAktualności


2015-07-28

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2015 / 2016

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2015/2016 na Warmii i Mazurach odbędzie się 1 września 2015 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Klonie (gmina Rozogi).

2015-08-27

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w sprawie „dopalaczy”

Informujemy, że od 1 września 2015 r. przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie uruchomiony zostanie bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w sprawie „dopalaczy”.
2015-08-27

„BEZPIECZNA+” - nabór wniosków

Informuję, że przyjęty dnia 23 czerwca 2015 r. uchwałą Rady Ministrów nr 89 /2015 Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, realizowany będzie przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty na mocy pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.
2015-08-20

Rządowy program na lata 2015 - 2018 „Bezpieczna +”

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 89/2015 w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
2015-08-10

4 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie

Uprzejmie informuję, że dnia 5 września 2015 roku odbędzie się 4 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytana będzie powieść Bolesława Prusa „Lalka”.
2015-08-06

Informacje dla dyrektorów szkół nt. dystrybucji podręczników do I i II klasy szkoły podstawowej


Przedstawiam informacje nt. zasad dystrybucji podręczników do I i II klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2015-07-27

PILNE – zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz pomoc uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem z 21 lipca 2015 r., znak: DAP-SPR.419.59.2015.CZ informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych ze względu na występujące na terenie kraju nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, zwane dalej „żywiołem” został przygotowany Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Zobacz wszystkie aktualności

???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa???