Strefa rodzica i ucznia

Galeria

Aktualności


2014-09-12

Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

28 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Program jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”(przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”

2014-09-04

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadry pedagogicznej

Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu: „Przeprowadzanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty”.
2014-08-21

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014 / 2015


Na Warmii i Mazurach wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku.
Jest to szkoła o 30 letniej tradycji stwarzająca bardzo dobre warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów.
2014-07-09

Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy będą od września pracować z sześciolatkami, na konferencję pt.„Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc i rok: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków”. Konferencja odbędzie się w Olsztynie, 25 sierpnia br., w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, w sali 52. W załączeniu program konferencji.
Zgłoszenie  należy przesłać na adres: wbortkiewicz@ko.olsztyn.pl  (tel. 89/52 32 533) do 18 sierpnia 2014 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program konferencji

Plakat "Niezbędnik Dobrego Nauczyciela"

2014-07-04

Konieczność złożenia „zerowego” zamówienia przez szkoły niezainteresowane bezpłatnym podręcznikiem do klasy pierwszej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych,
niepublicznych oraz szkół muzycznych I stopnia,


/aktualizacja dnia 7 lipca 2014 r./


Uprzejmie informuję, że szkoły, które nie mają naboru do klasy pierwszej lub będą korzystać z innego podręcznika do kształcenia, zapewniając ten podręcznik ze środków budżetu organu prowadzącego szkołę składają zamówienie na „zerową” liczbę podręczników podając zero w pozycji "Liczba podręczników" natomiast w pozycji "Przewidywana liczba oddziałów" i "Przewidywana liczba uczniów" należy wpisać stan faktyczny oraz koniecznie należy potwierdzić dane teleadresowe.

Instrukcja:
/nowa funkcjonalność aplikacji dostępna będzie od dnia 9 lipca 2014 r./

Szkoły które nie prowadzą naboru potwierdzają adres, a następnie zaznaczają opcję „nie zamawiam” i wpisują cyfry „0” w pola Przewidywana liczba oddziałów i Przewidywana liczba uczniów.

Szkoły, które wybrały inny podręcznik potwierdzają adres, zaznaczają opcję „nie zamawiam” i wprowadzają dane na temat planowanej liczby oddziałów i uczniów klasy I w roku szkolnym 2014/2015.

 

W obu ww. przypadkach wybranie opcji „nie zamawiam” powoduje automatyczne wypełnienie cyfrą „0” pola „Liczba podręczników” bez możliwości edycji tego pola.


Jednocześnie przypominam, że szkoły niepubliczne, które złożyły wnioski o „Nasz elementarz" od dnia 7 lipca br. powinny je potwierdzać, dokonując edycji i ponownego zapisania wniosku.Z poważaniem
Marek Szter
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

 
2014-06-26

Bardzo pilne - dystrybucja "Naszego Elementarza”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,

Organy prowadzące szkoły podstawowe

 


Przypominam, że czas na złożenie zapotrzebowania/wniosku na część pierwszą „Naszego Elementarza” upływa z dniem 30 czerwca 2014 roku !


Złożone zapotrzebowanie / wniosek będzie można modyfikować po terminie 30 czerwca w lipcu – do czasu zamknięcia zamówienia.


Szczegółowe informacje dotyczące składania zapotrzebowani / wniosków na elementarz oraz weryfikacji nazw i adresów szkół znajdują się w komunikatach zamieszczanych na naszej stronie internetowej w dziale Strefa Dyrektora Szkoły > Komunikaty.

Ustalenia sposobu dostarczenia podręczników poprzez zakup odpowiedniej usługi dokona Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

W związku z tym w Kuratorium Oświaty w Olsztynie wyznaczeni zostali koordynatorzy zadania:


- Pan Wicekurator Marek Szter, tel. 89/523-26-00; e-mail: mszter@ko.olsztyn.pl

- Pani Dyrektor Barbara Antczak, tel. 89/523-23-84; e-mail: bantczak@ko.olsztyn.pl

 

Proszę o wyznaczenie osoby koordynującej zadanie także w gminie i przesłanie jej danych teleadresowych (imię, nazwisko, pełna nazwa JST, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail) na adres poczty elektronicznej: mszter@ko.olsztyn.pl oraz bantczak@ko.olsztyn.pl


Zobacz wszystkie aktualności

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa